Preskoči najnovije vijesti

Najnovije vijesti

Slika Lela Branimir
Razredbeni postupak za upis razlikovnih programa
napisao/la Lela Branimir - Petak, 20 Rujan 2019, 16:16
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

razredbeni postupak za upis razlikovnih programa, koji se trebao održati u ponedjeljak 23.09.2019., neće se održati jer je, na svim razlikovnim programima, broj prijavljenih kandidata manji od upisne kvote.

 

Lijep pozdrav,

 

Branimir Lela

 
Slika Torba Zvonimir
Otvoreni korisnički računi za studente upisane u rujanskom roku
napisao/la Torba Zvonimir - Petak, 20 Rujan 2019, 13:21
 

Korisnički računi (AAI računi) za studente upisane u prvu godinu studija 2019/20 u rujanskom roku su otvoreni i aktivirani. Molimo sve novoupisane brucoše da odmah na početku korištenja promijene početnu lozinku (password) na adresi  https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/
k
ao što je i navedeno na kartici sa podacima o računima za e-servise FESBa.

Moli se kolega Sven Marko Müller da se javi u Računski centar na tel.305724 ili u sobu A224.

 
Slika Lela Branimir
Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici 18. rujna 2019. odobrilo zamolbe Studentskog zbora FESB-a
napisao/la Lela Branimir - Četvrtak, 19 Rujan 2019, 08:57
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

na svojoj sjednici, održanoj 18. rujna 2019., Fakultetsko vijeće usvojilo je molbe Studentskog zbora:

1.  Odobrava se izvanredni ispitni rok koji će se održati u utorak 24. rujna 2019. u 09:00 sati za sve kolegije. Mjesta održavanja ispita iz pojedinih kolegija će biti naknadno objavljena. Studenti mogu na izvanrednom roku prijaviti samo jedan ispit.

Ispit je potrebno prijaviti putem sljedeće poveznice:

https://prijava.fesb.hr

do ponedjeljka 23. rujna 2019. do 11:00 sati!

 

2. Produljen je rok za predaju završnih i diplomskih radova do srijede, 25. rujna 2019. Svi završni i diplomski radovi trebaju biti obranjeni do petka 27. rujna 2019.

 

3. U završne godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija odobren je upis dodatnih 15 ECTS bodova.

 

Lijep pozdrav

 

Branimir Lela

 
Slika Torba Zvonimir
Otvoreni korisnički računi za brucoše 2019/20
napisao/la Torba Zvonimir - Srijeda, 4 Rujan 2019, 11:28
 

Korisnički računi (AAI računi) za studente upisane u prvu godinu studija 2019/20 (brucoši) su otvoreni i aktivirani. Molimo sve novoupisane studente da odmah na početku korištenja promijene početnu lozinku (password) na adresi  https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/
k
ao što je i navedeno na kartici sa podacima o računima za e-servise FESBa.

  

 
Slika Lela Branimir
Upisi u više godine, te prvu godinu diplomskih studija
napisao/la Lela Branimir - Nedjelja, 1 Rujan 2019, 23:55
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

upisi u više godine svih studija, te prvu godinu diplomskih studija će trajati od ponedjeljka 02. rujna 2019. do petka 27. rujna 2019!

 - Upisi u prvu godinu diplomskih studija se obavljaju na šalteru Studentske službe, a potrebne korake za upis možete pronaći na poveznici:

https://www.fesb.unist.hr/upisi/diplomski/

 

- Upisi u više godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija obavljaju se online preko elektroničkog sustava eUpisi koji će biti otvoren 02. rujna 2019. i dostupan je na poveznici:

 

https://upisi.fesb.unist.hr/

 

- Upis se sastoji od nekoliko koraka u kojima sustav pomaže u točnom odabiru predmeta i ECTS bodova. Na početku upisa sustav prikazuje predmete tekuće godine koje je potrebno pregledati. Jedino ako su svi položeni predmeti ispravno navedeni, student nastavlja proces, a ako nisu, treba prekinuti proces upisa i obratiti se predmetnom nastavniku.


- Kako bi se u potpunosti završio upis u višu godinu, nakon obavljenog online upisa, odnosno najkasnije do 27. rujna 2019., svi studenti trebaju Studentskoj službi donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini te upisni list koji se može isprintati nakon završenog procesa upisa. Osim toga studenti koje na kraju upisa sustav eUpisi informira da su dužni platiti participaciju u troškovima studija trebaju istu podmiriti te potvrdu o plaćanju iste dostaviti Studentskoj službi.

Studentima koji ne dostave gore navedene dokumente Studentska služba neće moći obaviti konačan upis u višu godinu studija.

 

Također, na kraju upisa sustav eUpisi omogućuje studentima printanje potvrdnica (za student servis, zdravstveno osiguranje, autobusnu kartu i slično) koje student, da bi bile valjane, treba donijeti u Studentsku službu na potpis.

 

- Odluku dekana Fakulteta o načinu plaćanja participacije u troškovima studija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://elearning.fesb.unist.hr/mod/folder/view.php?id=43609

 

- Studenti koji imaju tiskani indeks trebaju istog zajedno s potvrdama o plaćanju predati na šalteru Studentske službe radi unošenja upisanih predmeta.

 

- Ako zbog bilo kojeg razloga predviđeni online upis u više godine nije moguće realizirati, upis je potrebno obaviti u Studentskoj službi.  Studenti koji obavljaju upis u Studentskoj službi trebaju popuniti i Obrazac za upis koji je dostupan na poveznici:

https://data.fesb.unist.hr/documents/public/Obrazac_upis_diplomskog_studija.pdf

 

- U cilju omogućavanja bržih i točnijih upisa, u sustavu FESB Nastava (nova akademska godina 2019./2020. će biti dostupna od 02. rujna 2019.) mogu se pronaći detaljne informacije (kao i preduvjeti koje je potrebno ispuniti za upis pojedinog kolegija) o svim kolegijima na svim studijskim programima u ak. godini 2019./2020.

 

- Mole se studenti koji, prilikom upisa sljedeće akademske godine, odabiru izborne kolegije, a sve kako bi odabrali za njih odgovarajući kolegij, da se prvo putem sustava FESB Nastava detaljno informiraju o izbornim kolegijima koje žele upisati, jer naknade promjene neće biti moguće.  

 

Lijep pozdrav

 

Branimir Lela

 
Slika Lela Branimir
Odluka dekana o načinu plaćanja participacije u troškovima studija u akademskoj godini 2019./2020.
napisao/la Lela Branimir - Srijeda, 28 Kolovoz 2019, 14:18
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

u privitku je odluka dekana Fakulteta o načinu plaćanja participacije u troškovima studija u akademskoj godini  2019./2020.

 

Lijep pozdrav,

Branimir Lela

 
Slika Lela Branimir
Rok za predaju molbi za promjenu studija
napisao/la Lela Branimir - Ponedjeljak, 26 Kolovoz 2019, 14:56
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

rok za predaju zamolbi za promjenu studija je petak, 20. rujna 2019!


Detaljno o promjeni studija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.fesb.unist.hr/upisi/razlikovni/

Odluke koje se odnose na uvjete koji trebaju biti zadovoljeni pri promjeni studija mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://elearning.fesb.unist.hr/mod/folder/view.php?id=43609

 

Lijep pozdrav,

 

Branimir Lela