FESB: Natječaj za dodjelu stipendija NE Krško
Pomoć za Pretraži
 
 
Slika Cecić Mojmil
Natječaj za dodjelu stipendija NE Krško
napisao/la Cecić Mojmil - Četvrtak, 27 Rujan 2012, 17:19
 

Nuklearna elektrana Krško objavljuje natječaj za dodjelu osam kadrovskih stipendija studentima viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija odnosno studentima diplomskog studija strojarstva, elektrotehnike i fizike. Kandidati svoje molbe s potvrdom o upisu i prijepisom ocjena mogu poslati poštom do 5. listopada 2012. na adresu: Nuklearna elektrana Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija