FESB: Upisi u više godine, te prvu godinu diplomskih studija
Pomoć za Pretraži
 
 
Slika Lela Branimir
Upisi u više godine, te prvu godinu diplomskih studija
napisao/la Lela Branimir - Utorak, 11 Rujan 2018, 12:00
 

Poštovane kolegice i kolege,

 

upisi u više godine svih studija, te prvu godinu diplomskih studija će trajati od ponedjeljka 17. rujna 2018. do petka 28. rujna 2018!

 - Upisi u prvu godinu diplomskih studija se obavljaju na šalteru Studentske službe, a potrebne korake za upis možete pronaći na poveznici:

https://www.fesb.unist.hr/upisi/diplomski

- Upisi u više godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija obavljaju se online preko elektroničkog sustava eUpisi koji će biti otvoren 17. rujna 2018. i dostupan je na poveznici:

https://upisi.fesb.unist.hr/

- Upis se sastoji od nekoliko koraka u kojima sustav pomaže u točnom odabiru predmeta i ECTS bodova. Na početku upisa sustav prikazuje predmete tekuće godine koje je potrebno pregledati. Jedino ako su svi položeni predmeti ispravno navedeni, student nastavlja proces, a ako nisu, treba prekinuti proces upisa i obratiti se predmetnom nastavniku.

- Kako bi se u potpunosti završio upis u višu godinu, nakon obavljenog online upisa, odnosno najkasnije do 02. listopada 2018., svi studenti trebaju Studentskoj službi donijeti potvrdu o plaćenoj upisnini te upisni list i privolu koje se može isprintati nakon završenog procesa upisa. Osim toga studenti koje na kraju upisa sustav eUpisi informira da su dužni platiti participaciju u troškovima studija trebaju istu podmiriti te potvrdu o plaćanju iste dostaviti Studentskoj službi. Studenti koji trebaju platiti puni iznos participacije u troškovima studija trebaju uz potvrde o plaćanju Studentskoj službi dostaviti i potpisani Ugovor o plaćanju školarine koji se može isprintati iz sustava eUpisi.

Studentima koji ne dostave gore navedene dokumente Studentska služba neće moći obaviti konačan upis u višu godinu studija.  

- Odluku dekana Fakulteta o načinu plaćanja participacije u troškovima studija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://elearning.fesb.unist.hr/mod/folder/view.php?id=43609

- Studenti koji imaju papirnati indeks trebaju istog zajedno s potvrdama o plaćanju predati na šalteru Studentske službe radi unošenja upisanih predmeta.

- Ako zbog bilo kojeg razloga predviđeni online upis u više godine nije moguće realizirati, upis je potrebno napraviti u Studentskoj službi.

- U cilju omogućavanja bržih i točnijih upisa, u sustavu FESB Nastava (nova akademska godina 2018./2019. će biti dostupna od 17. rujna 2018.) mogu se pronaći detaljne informacije (kao i preduvjeti koje je potrebno ispuniti za upis pojedinog kolegija) o svim kolegijima na svim studijskim programima u ak. godini 2018./2019.

- Mole se studenti koji, prilikom upisa sljedeće akademske godine, odabiru izborne kolegije, a sve kako bi odabrali za njih odgovarajući kolegij, da se prvo putem sustava FESB Nastava detaljno informiraju o izbornim kolegijima koje žele upisati, jer naknade promjene neće biti moguće.  

 

Lijep pozdrav

 

Branimir Lela