Najnovije vijesti

Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u ljetnom upisnom roku

 
Picture of Tea Marasović
Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u ljetnom upisnom roku
by Tea Marasović - Utorak, 3 Kolovoz 2021, 3:28
 

Ove akademske godine svim studenticama i studentima, koji će do završetka ljetnih ispitnih rokova imati položene sve kolegije propisane studijskim programom, nudi se mogućnost upisa u više godine svih studijskih programa, odnosno u prvu godinu diplomskih studija na ljetnom upisnom roku. U cilju omogućavanja bržih i točnijih upisa, na stranici e-kolegija Prezentacije izbornih kolegija na e-Learning portalu, mogu se pronaći detaljne informacije - kao i preduvjeti koje je potrebno ispuniti za upis - o svim izbornim kolegijima na svim studijskim programima koji će se nuditi u idućoj akademskoj godini 2021./2022. Mole se sve studentice i studenti koji, prilikom upisa sljedeće akademske godine, odabiru izborne kolegije, da se prije završnog odabira podrobno informiraju o izbornim kolegijima koje planiraju upisati, jer naknadne promjene neće biti moguće.


----------------------------  UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA -------------------------------


Studentice i studenti koji će do završetka ljetnih ispitnih rokova obraniti završni rad i tako završiti preddiplomski sveučilišni studij na našem Fakultetu te namjeravaju upisati diplomski studij koji predstavlja izravnu vertikalu završenog preddiplomskog sveučilišnog studija/usmjerenja, oslobođeni su obveze pristupanja razredbenom postupku i ostvaruju pravo na izravni upis u ljetnom upisnom roku. Kako bi to pravo iskoristili od ponedjeljka, 19. srpnja do najkasnije petka, 30. srpnja, trebaju na Studentsku službu Fakulteta predati cjelokupnu prijavnu dokumentaciju ili istu poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom "za Studentsku službu – upis diplomskog studija". Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente: 

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac
  • ispunjeni i potpisani obrazac za privolu
  • izvornik svjedodžbe (uvjerenja) o prethodno završenom preddiplomskom studiju; 
  • rodni list (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • domovnicu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani) ili presliku (obje strane) važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj;
  • jednu fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm (za matični list);
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

Kod popunjavanja prijavnog obrasca, na drugoj stranici potrebno je navesti samo izborne predmete koje student želi upisati u zimskom, odnosno ljetnom semestru iduće akademske godine.


-------------------------------- UPISI U VIŠE GODINE SVIH STUDIJA -----------------------------------------


Upisi u više godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija obavljaju se na daljinu preko elektroničkog sustava e-Upisi koji će tijekom ljetnog upisnog roka biti otvoren od ponedjeljka, 19. srpnja do petka, 30. srpnja 2021. godine, a dostupan je na sljedećoj poveznici. Upis se sastoji od nekoliko koraka u kojima sustav pomaže u točnom odabiru predmeta i ECTS bodova. Na početku upisa sustav prikazuje predmete tekuće godine koje je potrebno pregledati. Jedino ako su svi položeni predmeti ispravno navedeni, student nastavlja proces; u protivnom, treba prekinuti proces upisa i obratiti se predmetnom nastavniku za upis preostalih ocjena.

Kako bi se u potpunosti završio upis u višu godinu, nakon obavljenog upisa putem elektroničkog sustava e-Upisi, najkasnije do petka, 30. srpnja 2021. godine, svi prijavljeni studenti trebaju na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti preslik potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna. Upisnina se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model. Studentima koji ne dostave navedenu potvrdu Studentska služba neće moći zaključiti upis u višu godinu studija. Prilikom slanja potvrde u pratećoj poruci studenti obavezno moraju navesti svoje puno ime i prezime, matični broj studenta i studijski program na kojem studiraju.