Najnovije vijesti

Natječaj za upis razlikovnih programa za akademsku godinu 2021./2022.

 
Picture of Tea Marasović
Natječaj za upis razlikovnih programa za akademsku godinu 2021./2022.
by Tea Marasović - Utorak, 3 Kolovoz 2021, 3:41
 

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata na razlikovne programe čijim završetkom se stječe pravo upisa diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje:

 • Fakultetsko vijeće na svojoj 2. izvanrednoj sjednici, održanoj u petak, 16. srpnja, usvojilo je sljedeće upisne kvote za razlikovne programe u akademskoj godini 2021./2022.:
  • Automatika i sustavi (910) – 5 polaznika;
  • Elektronika i računalno inženjerstvo (920) – 5 polaznika;
  • Elektrotehnika (930) – 5 polaznika;
  • Komunikacijska i informacijska tehnologija (940) – 5 polaznika;
  • Računarstvo (950) – 10 polaznika;
  • Strojarstvo (960) – 5 polaznika;
  • Brodogradnja (970) – 5 polaznika.
   
 • Prijave za upis razlikovnih programa, završetkom kojih osobe koje su završile pojedine preddiplomske stručne studije stječu mogućnost upisa diplomskih sveučilišnih studija, se primaju zaključno do petka, 17. rujna 2021. godine. Prijava se predaje na šalteru Studentske službe, a uz prijavu se prilaže svjedodžba o završenom studiju, ovjereni prijepis ocjena i potvrda o duljini studiranja. Studenti koji do petka, 17. rujna 2021. godine neće završiti preddiplomski stručni studij, smiju predati prijavu za upis razlikovnog studija pod uvjetom da završni rad obrane najkasnije do petka 24. rujna 2021. godine
 • Ukoliko ukupni broj prijava za pojedini razlikovni program prijeđe upisnu kvotu provest će se razredbeni postupak. U ovom slučaju svi kandidati koji predaju prijavu za upis razlikovnog programa obvezni su pristupiti provjeri znanja koja će se održati u četvrtak, 23. rujna 2021. godine, u 10.15 sati, u dvorani A101
 • Razredbeni postupak za upis razlikovnih programa provodi se temeljem srednje ocjene studija postignute na prethodno završenom stručnom studiju, duljine studiranja i bodova ostvarenih na razredbenom ispitu.
  • Za razlikovne programe Automatike i sustava, Elektronike i računalnog inženjerstva, Elektrotehnike te Komunikacijske i informacijske tehnologije, provjera znanja provodi se iz kolegija Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2 (prema nastavnom programu preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje).
  • Za razlikovni program Računarstva, provjera znanja provodi se iz kolegija Programiranje 2 (prema nastavnom programu preddiplomskog stručnog studija Računarstva Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje).
  • Za razlikovne programe Strojarstva i Brodogradnje, provjera znanja provodi se iz kolegija Tehnička mehanika 1 i Tehnička mehanika 2 (prema nastavnom programu preddiplomskih stručnih studija Strojarstva i Brodogradnje Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje).
   
 • Uspjeh ostvaren na preddiplomskom stručnom studiju i duljina studiranja nose najviše 40 %, a rezultati provjere znanja najviše 60 % od ukupnog broja bodova u razredbenom postupku.