Najnovije vijesti

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.

 
Picture of Tea Marasović
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022.
by Tea Marasović - Četvrtak, 26 Kolovoz 2021, 12:46
 

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za fizičku mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. U okviru ovog Natječaja studenti se mogu prijaviti za mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022. Sve mobilnosti obuhvaćene ovim Natječajem financirat će se iz projektne Natječajne godine 2021.

Pravo na prijavu imaju redoviti studenti svih godina i razina studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu.

Prijava za Erasmus+ mobilnost vrši se putem elektroničkog prijavnog obrasca. Rok za podnošenje prijava je 20. rujna 2021. Datumom prijave smatra se datum podnošenja elektroničkog prijavnog obrasca. Uz elektroničku prijavu, svu natječajnu dokumentaciju potrebno je također donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Ured za međunarodnu suradnju, Sinjska 2, 3. kat, 21000 Split, s naznakom za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (ljetni semestar). Ukoliko se prijava šalje poštom, valja pripaziti da datum na pošiljci bude zaključno s 20. rujna 2021., a ukoliko se prijava donosi osobno, zaprimat će se najkasnije do 16 sati na dan 20. rujna 2021. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Više informacija o svim detaljima natječaja i prijavnoj dokumentaciji moguće je pronaći na sljedećoj poveznici.