Najnovije vijesti

Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u jesenskom upisnom roku

 
Picture of Tea Marasović
Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u jesenskom upisnom roku
by Tea Marasović - Srijeda, 15 Rujan 2021, 1:30
 

Upisi u više godine svih studijskih programa i prvu godinu diplomskog studija, na jesenskom upisnom roku trajat će od ponedjeljka, 30. kolovoza zaključno do petka, 24. rujna 2021. godine. U cilju omogućavanja bržih i točnijih upisa, na stranici e-kolegija Prezentacije izbornih kolegija na e-Learning portalu, već sada se mogu pronaći detaljne informacije - kao i preduvjeti koje je potrebno ispuniti za upis - o svim izbornim kolegijima na svim studijskim programima koji će se nuditi u idućoj akademskoj godini 2021./2022. Iste informacije od ponedjeljka, 6. rujna, bit će dostupne i u sustavu FESB Nastava. Sve studentice i studenti koji, prilikom upisa sljedeće akademske godine, odabiru izborne kolegije, trebaju se prije završnog odabira podrobno informirati o izbornim kolegijima koje planiraju upisati, jer naknadne promjene neće biti moguće.

Najljepše se mole sve studentice i studenti, koji su ispunili sve nužne preduvjete za upis u višu godinu studija, odnosno u prvu godinu diplomskih studija, da upis NE ODGAĐAJU do posljednjeg trenutka, već da ga obave što je moguće prije, kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi te kako bi djelatnice Studentske službe imale vremena obraditi sve pristigle prijave prije početka nove akademske godine. 


----------------------------  UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA -------------------------------


Studentice i studenti koji žele upisati diplomski studij na Fakultetu trebaju u Studentsku službu predati cjelokupnu prijavnu dokumentaciju ili istu poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom "za Studentsku službu – upis diplomskog studija". Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente: 

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac
  • ispunjeni i potpisani obrazac za privolu
  • izvornik svjedodžbe (uvjerenja) o prethodno završenom preddiplomskom studiju; 
  • rodni list (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • domovnicu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani) ili presliku (obje strane) važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj;
  • jednu fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm (za matični list);
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

Studentice i studenti koji će tijekom rujna obraniti završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju ili će završiti odgovarajući razlikovni program na Fakultetu, ukoliko namjeravaju upisati diplomski studij na Fakultetu ne trebaju u Studentskoj službi uzimati Potvrdnicu o završetku studija i ostalu osobnu dokumentaciju, već trebaju samo na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti preslik potvrde o plaćenim troškovima upisa te preslik ispunjenog i potpisanog prijavnog obrasca koji je dostupan na gornjoj poveznici. Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca, na drugoj stranici potrebno je navesti samo izborne predmete koje student želi upisati u zimskom, odnosno ljetnom semestru iduće akademske godine.


-------------------------------- UPISI U VIŠE GODINE SVIH STUDIJA -----------------------------------------


Upisi u više godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija obavljaju se na daljinu preko elektroničkog sustava e-Upisi koji će za vrijeme trajanja upisa biti dostupan na sljedećoj poveznici. Upis se sastoji od nekoliko koraka u kojima sustav pomaže u točnom odabiru predmeta i ECTS bodova. Na početku upisa sustav prikazuje predmete tekuće godine koje je potrebno pregledati. 

Jedino ako su svi položeni predmeti ispravno navedeni, student nastavlja proces; u protivnom, treba prekinuti proces upisa i obratiti se predmetnom nastavniku za upis preostalih ocjena.

Kako bi se u potpunosti završio upis u višu godinu, nakon obavljenog upisa putem elektroničkog sustava e-Upisi, a najkasnije do petka, 24. rujna 2021. godine, sve prijavljene studentice i studenti trebaju na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti preslik potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna. Upisnina se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model. Studentice i studenti koje na kraju postupka upisa sustav e-Upisi informira da su dužni platiti participaciju u troškovima studija istu trebaju podmiriti, te trebaju preslik potvrde o plaćanju iste dostaviti na gore spomenutu adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. Studentice i studenti koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisa (350,00 kuna).

Studentima koji ne dostave navedene potvrde Studentska služba neće moći zaključiti upis u višu godinu studija. Prilikom slanja potvrda u pratećoj poruci studenti obavezno moraju navesti svoje puno ime i prezime, matični broj studenta i studijski program na kojem studiraju.

Studenti koji imaju tiskani indeks istog trebaju predati na šalteru Studentske službe, zajedno s potvrdama o plaćanju, radi unošenja upisanih predmeta.

Ako zbog bilo kojeg razloga upis u više godine nije moguće realizirati elektroničkim putem, upis je potrebno obaviti na šalteru Studentske službe. Studenti koji obavljaju upis u Studentskoj službi trebaju na upis donijeti ispunjeni upisni list koji je dostupan na sljedećoj poveznici.