Najnovije vijesti

Tumačenje Odluke Senata Sveučilišta koja se odnosi na mogućnosti i uvjete trećeg upisa nepoloženog predmeta

 
Picture of Tea Marasović
Tumačenje Odluke Senata Sveučilišta koja se odnosi na mogućnosti i uvjete trećeg upisa nepoloženog predmeta
by Tea Marasović - Ponedjeljak, 20 Rujan 2021, 6:43
 

Sveučilište u Splitu poslalo je tumačenje Odluke Senata Sveučilišta u Splitu, klasa:003-08/19-05/00034, ur. broj: 2181-202-03-01-20-0023, od 24. rujna 2020. godine, koja se odnosi na mogućnosti i uvjete trećeg upisa nepoloženog predmeta. Prema navedenom tumačenju: 

  1. Odredba iz točke 2. Odluke kojom se dopušta treći upis nepoloženog predmeta vrijedi i za akademsku godinu 2021./2022.
  2. Navedena odredba nije ničim uvjetovana i primjenjuje se bez ograničenja, a studenti koji treći put upisuju predmet obvezni su platiti puni iznos participacije u troškovima studija u skladu s važećom Odlukom o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., klasa: 003-08/19-05/00032; ur. broj: 2181-202-03-01-20-0004 od 16. srpnja 2020. godine.
  3. Odredba iz točke 1. Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja participacije za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali 60 ECTS bodova, a nisu položili samo jedan kolegij iznimno je donesena za akademsku godinu 2020./2021. te više nije na snazi.

Studenti koji koriste mogućnost trećeg upisa, upis u višu godinu studija ne mogu obaviti elektroničkim putem, već ga moraju obaviti na šalteru Studentske službe. Na upis trebaju donijeti ispunjeni upisni list koji je dostupan na sljedećoj poveznici, preslik potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna te preslik potvrde o uplati participacije u troškovima studija u iznosu od 8.000,00 kuna. Na upisnom listu nužno je naznačiti da se radi o trećem upisu! Pri ispunjavanju upisnog lista, valja voditi računa kako je u akademskoj godini moguće upisati predmete u ukupnom opterećenju do najviše 62 ECTS boda, ali ne manje od 50 ECTS bodova, odnosno najviše 37 ECTS bodova po semestru. Iznimno, student u akademskoj godini može upisati predmete u ukupnom opterećenju i manjem od 50 ECTS bodova, ako nije stekao preduvjete za upis dovoljnog broja bodova ili ako do završetka studija treba upisati manje od 50 ECTS bodova. Sve informacije o predmetima i preduvjetima za njihov upis dostupne su u sustavu FESB Nastava.