Najnovije vijesti

Razredbeni postupak za upis razlikovnih programa

 
Picture of Tea Marasović
Razredbeni postupak za upis razlikovnih programa
by Tea Marasović - Utorak, 21 Rujan 2021, 3:41
 

Budući da je broj prijavljenih kandidata veći od upisne kvote, u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine, u dvorani A102, s početkom u 10:15 sati, održat će se razredbeni postupak za upis razlikovnih programa Računarstva (950) i Strojarstva (960). Na ostalim razlikovnim programima razredbeni postupak se neće provoditi, jer je broj prijavljenih kandidata manji od upisne kvote.