Najnovije vijesti

Objava rang-listi državne stipendije u STEM područjima znanosti

 
Picture of Tea Marasović
Objava rang-listi državne stipendije u STEM područjima znanosti
by Tea Marasović - Srijeda, 10 Studeni 2021, 7:36
 

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2021./2022., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2021./2022. (klasa: 604-01/21-01/00017, ur. broj: 533-04-21-0002, od 9. studenoga 2021. godine) kojom se utvrđuju rang-liste umanjene za 10 % u odnosu na ukupan broj stipendija u skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2021./2022. (klasa: 604-01/21-01/00017, ur. broj: 533-04-21-0001 od 30. rujna 2021. godine). Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ studenti pristupaju sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, primit će na adresu elektroničke pošte obavijest da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do srijede, 17. studenoga 2021. godine, do 13 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN žiroračuna koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora.

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju. Ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji označiti Odbijam stipendiju.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Na rang-liste student/ica može podnijeti prigovor Ministarstvu znanosti i obrazovanja u pisanom obliku ili elektroničkom poštom u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke i obavijesti o rang-listama. Prigovori moraju sadržavati ime i prezime podnositeljice/podnositelja, adresu, OIB, kontakt broj telefona te predmet prigovora i opis/sadržaj istoga s navedenim datumom podnošenja prigovora i potpisom. 

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr, a preporučuje se i da redovito pratite mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/; te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.