Najnovije vijesti

Natječaj za stipendiranje studenata s područja grada Kaštela

 
Picture of Tea Marasović
Natječaj za stipendiranje studenata s područja grada Kaštela
by Tea Marasović - Utorak, 14 Prosinac 2021, 8:02
 

Rotary Klub Kaštela objavio je natječaj za stipendiranje izvrsnih i redovitih studenata visokih učilišta u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2021./2022. Dodjeljuju se ukupno tri stipendije, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti/studentice preddiplomskih sveučilišnih diplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ako:

  • imaju prijavljeno prebivalište na području grada Kaštela,
  • nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija),
  • imaju prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju najmanje 4,0 (vrijedi za studente trećeg i kasnijih semestara studija), odnosno,
  • imaju prosjek ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,5 (vrijedi za studente koji su upisali prvu godinu studija),
  • nisu stariji od 26 godina,
  • ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi

U slučaju istih uvjeta prednost pri dodjeli stipendija imaju pristupnici koji su lošijeg socijalno-ekonomskog statusa, pristupnici bez jednog ili oba roditelja te pristupnici iz obitelji s petero i više djece. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci trajanja akademske godine, a mjesečni iznos stipendije za studenta/studenticu iznosi 800 kn. Odabranim stipendistima stipendije će se isplaćivati do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. listopada tekuće godine, dok će se stipendija za listopad i studeni uplatiti retroaktivno nakon odabira.

Obrazac za prijavu dostupan je na sljedećoj poveznici te ga je potrebno ispuniti elektronički i zajedno s ostalom obveznom dokumentacijom poslati elektroničkom poštom na adresu stipendije.rckastela@gmail.com. Rok za prijavu istječe u četvrtak, 23. prosinca 2021. godine. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem najkasnije do 10. siječnja 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja i informacije o natječaju obratite se na adresu elektroničke pošte stipendije.rckastela@gmail.com.