Najnovije vijesti

Izdavanje dokumentacije za prijavu na natječaj za upis u studentski ili učenički dom u akademskoj godini 2022./2023.

 
Picture of Tea Marasović
Izdavanje dokumentacije za prijavu na natječaj za upis u studentski ili učenički dom u akademskoj godini 2022./2023.
by Tea Marasović - Petak, 15 Srpanj 2022, 1:34
 

Kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi i redova, mole se svi studenti kojima je potrebno ispuniti i ovjeriti obrazac B, za prijavu na natječaj za upis u studentski ili učenički dom u akademskoj godini 2022./2023., da prethodno, prije dolaska na šalter Studentske službe, slanjem e-poruke na adresu elektroničke pošte referada@fesb.hr zatraže izdavanje navedenog obrasca. Prilikom slanja e-poruke u polju Predmet (engl. subject) treba stajati naznaka "Dokumentacija za prijavu na natječaj za upis u studentski dom", dok u tekstu poruke treba navesti studentovo puno ime i prezime, studij kojeg student pohađa te inačicu obrasca (B2/B3/B4) kojeg je potrebno ovjeriti. Potpisane i ovjerene obrasce bit će moguće preuzeti na šalteru Studentske službe u roku od 48 sati od dana slanja e-poruke sa zahtjevom za njihovo izdavanje.