Najnovije vijesti

Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u jesenskom upisnom roku

 
Picture of Tea Marasović
Upisi u više godine studijskih programa i prvu godinu diplomskih studija u jesenskom upisnom roku
by Tea Marasović - Srijeda, 14 Rujan 2022, 7:07
 

Upisi u više godine svih studijskih programa i prvu godinu diplomskog studija, na jesenskom upisnom roku trajat će od ponedjeljka, 5. rujna 2022. godine, zaključno do ponedjeljka, 26. rujna 2022. godine. U cilju omogućavanja bržih i točnijih upisa, u sustavu FESB Nastava moguće je pronaći detaljne informacije - kao i preduvjete koje je potrebno ispuniti za upis - o svim izbornim kolegijima na svim studijskim programima koji će se nuditi u idućoj akademskoj godini 2022./2023. Iste informacije dostupne su i na stranici e-kolegija Prezentacije izbornih kolegija na e-Learning portalu. Sve studentice i studenti koji, prilikom upisa sljedeće akademske godine, odabiru izborne kolegije, trebaju se prije završnog odabira podrobno informirati o izbornim kolegijima koje planiraju upisati, jer naknadne promjene neće biti moguće.

Najljepše se mole sve studentice i studenti, koji su ispunili sve nužne preduvjete za upis u višu godinu studija, odnosno u prvu godinu diplomskih studija, da upis NE ODGAĐAJU do posljednjeg trenutka, već da ga obave što je moguće prije, kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi te kako bi djelatnice Studentske službe imale vremena obraditi sve pristigle prijave prije početka nove akademske godine. 


----------------------------  UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA -------------------------------


Studentice i studenti koji žele upisati diplomski studij na Fakultetu trebaju u Studentsku službu predati cjelokupnu prijavnu dokumentaciju ili istu poslati preporučeno poštom na adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split s naznakom "za Studentsku službu – upis diplomskog studija". Prijavna dokumentacija mora sadržavati sljedeće dokumente: 

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac
  • ispunjeni i potpisani obrazac za privolu
  • izvornik svjedodžbe (uvjerenja) o prethodno završenom preddiplomskom studiju; 
  • rodni list (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • domovnicu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani);
  • potvrdu o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava e-Građani) ili presliku (obje strane) važeće osobne iskaznice za pristupnike koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj;
  • jednu fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm (za matični list);
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kuna, koji se uplaćuju na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model.

Studentice i studenti koji će tijekom rujna obraniti završni rad na preddiplomskom sveučilišnom studiju ili će završiti odgovarajući razlikovni program na Fakultetu, ukoliko namjeravaju upisati diplomski studij na Fakultetu ne trebaju u Studentskoj službi uzimati Potvrdnicu o završetku studija i ostalu osobnu dokumentaciju, već trebaju samo na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti preslik potvrde o plaćenim troškovima upisa te preslik ispunjenog i potpisanog prijavnog obrasca koji je dostupan na gornjoj poveznici. Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca, na drugoj stranici potrebno je navesti samo izborne predmete koje student želi upisati u zimskom, odnosno ljetnom semestru iduće akademske godine.


-------------------------------- UPISI U VIŠE GODINE SVIH STUDIJA -----------------------------------------


Upisi u više godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih studija obavljaju se na daljinu preko elektroničkog sustava e-Upisi koji će za vrijeme trajanja upisa biti dostupan na sljedećoj poveznici. Upis se sastoji od nekoliko koraka u kojima sustav pomaže u točnom odabiru predmeta i ECTS bodova. Na početku upisa sustav prikazuje predmete tekuće godine koje je potrebno pregledati. 

Jedino ako su svi položeni predmeti ispravno navedeni, student nastavlja proces; u protivnom, treba prekinuti proces upisa i obratiti se predmetnom nastavniku za upis preostalih ocjena.

Kako bi se u potpunosti završio upis u višu godinu, nakon obavljenog upisa putem elektroničkog sustava e-Upisi, a najkasnije do ponedjeljka, 26. rujna 2022. godine, sve prijavljene studentice i studenti trebaju na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr dostaviti preslik (engl. scan) potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna. Upisnina se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta broj: HR2823600001102061001, uz navođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) studenta u rubrici Poziv na broj odobrenja i broja 67 u rubrici Model. Studentice i studenti koje na kraju postupka upisa sustav e-Upisi informira da su dužni platiti participaciju u troškovima studija istu trebaju podmiriti, te trebaju preslik (engl. scan) potvrde o plaćanju iste dostaviti na gore spomenutu adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. Studentice i studenti koji imaju ovaj trošak, trebaju imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak upisa (350,00 kuna).

Studentima koji ne dostave navedene potvrde Studentska služba neće moći zaključiti upis u višu godinu studija! Prilikom slanja potvrda u naslovu (engl. subject) prateće poruke studenti obavezno moraju navesti naziv i oznaku studijskog programa na kojem studiraju, dok u tijelu poruke trebaju navesti svoje puno ime i prezime te matični broj studenta.

Studenti koji imaju tiskani indeks istog trebaju predati na šalteru Studentske službe, zajedno s potvrdama o plaćanju, radi unošenja upisanih predmeta.

Studenti koji, iz bilo kojeg razloga, upis u više godine ne mogu obaviti putem sustava e-Upisi, trebaju preuzeti, otisnuti i ispuniti obrazac, kojeg je moguće pronaći na sljedećoj poveznici, te ga ispunjenog trebaju predati na šalteru Studentske službe ili trebaju njegov preslik (engl. scan), zajedno s preslikom potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna, poslati na adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. U naslovu (engl. subject) prateće poruke studenti obavezno moraju navesti naziv i oznaku studijskog programa na kojem studiraju, dok u tijelu poruke trebaju navesti svoje puno ime i prezime te matični broj studenta.


V A Ž N A   N A P O M E N A!


Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, koji su za vrijeme studija kolegij Digitalna elektronika slušali u 2. nastavnoj godini (4. semestru), upis u više godine ne mogu realizirati putem sustava e-Upisi. Kako bi obavili proceduru upisa, trebaju preuzeti, otisnuti i ispuniti obrazac, kojeg je moguće pronaći na sljedećoj poveznici. Preslik (engl. scan) navedenog obrasca trebaju potom, zajedno s preslikom potvrde o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna, poslati na  adresu elektroničke pošte online-upisi@fesb.hr. U naslovu prateće e-poruke studenti obavezno trebaju naznačiti naziv i oznaku studija - odnosno, ako upisuju 3. nastavnu godinu, naziv i oznaku smjera (111/112/113/114) kojeg žele odabrati - dok u tijelu poruke trebaju navesti svoje puno ime i prezime te matični broj studenta. Studenti koji upisuju završni rad, u istoj poruci trebaju prikvačiti i preslik obrasca za izbor mentora, kojeg je moguće preuzeti ovdje. Predana lista mora sadržavati imena najmanje 5 željenih mentora! Mentori se odabiru s liste potencijalnih mentora odabranog smjera kojeg student upisuje, koje su dostupne na sljedećoj poveznici. Svim ovim studentima participacija u troškovima studija bit će obračunata naknadno, nakon završetka upisa, te će onima koji su je dužni platiti, sredinom listopada, biti poslani računi za njezino podmirivanje, u skladu s važećom Odlukom o participaciji studenata u troškovima studija.