FESB: Izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog odnosno akademskog naziva

Izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog odnosno akademskog naziva

  

  

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O IZJEDNAČAVANJU STRUČNIH I AKADEMSKIH NAZIVA

  

  

Potvrda se izdaje na temelju čl. 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosi i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03), čl. 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 107/07), Popisa akademskih naziva i akademskih supnjeva te njihovih kratica (Narodne novine 45/08) i čl. 31. Statuta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, a u skladu s postupkom propisanim u Pravilniku o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva.

  

Postupak je sljedeći:

  

Osoba koja je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogranje završila sveučilišni dodiplomski studij čijim je završetkom stekla visoku stručnu spremu, odnosno osoba koja je završila stručni dodiplomski studij čijim je završetkom stekla višu stručnu spremu dostavlja molbu za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnog, odnosno akademskog naziva na propisanom obrascu koji je dostupan i na internet stranici Fakulteta www.fesb.unist.hr, te na Protokolu Fakulteta (soba 210, 1. kat).

  

Molbi se obvezno prilaže:

  • preslik diplome
  • dokaz o uplaćenoj novačnoj naknadi u iznosu od 300,00 kn (uplatu izvršiti na žiro-račun IBAN: HR2823600001102061001 kod Zagrebačke banke, opis plaćanja: izdavanje potvrde o izjednačavanju)
  • ostalo (na eventualni zahtjev ovlaštenog službenika)


Molba je dostupna na linku: 

Molba za izjednačavanje stručnog odnosno akademskog zvanja

Zadnji puta izmijenjeno: Petak, 17 Svibanj 2019, 15:10