FESB: Popis doktorskih radova

Popis doktorskih radova


Radovi sa smjera EIT


PREZIME IME DATUM MENTOR NAZIV RADA ZNANSTVENO POLJE
Antonijević Siniša 8.7.2009 Dr.sc. Dragan Poljak, red.prof. Numeričko modeliranje tranzijentnog odziva niza paralelnih žica iznad konačno vodljivog poluprostora Elektrotehnika
Bajs Davor 20.7.2007 Dr.sc. Matislav Majstrović, red. prof. Metoda i kriteriji u revitalizaciji elektroenergetske prijenosne mreže Elektrotehnika
Balaž Zdenko 14.9.2015 Prof.dr.sc. Slavko Vujević Elektromagnetski model za izračun raspodjele struje zemljospoja Elektrotehnika
Bašić Mateo 13.2.2013 Dr.sc. Dinko Vukadinović, red. prof. Sustav vektorske regulacije samouzbudnog asinkronog generatora s uračunatim gubicima u željezu Elektrotehnika
Bernardić Alen 10.5.2013 Dr.sc. Rino Lucić, red.prof. Modeliranje prijelaznih pojava na višežičnom vodu s frekvencijski ovisnim parametrima Elektrotehnika
Betti Tihomir 4.12.2009 Dr.sc. Ivan Zulim, red.prof. Određivanje mehanizama električne vodljivosti u poluvodičkim strukturama temeljenim na kvantnim točkama Elektrotehnika
Blažević Zoran 31.3.2005 Dr.sc. Igor Zanchi, red.prof Determinističko modeliranje satelitskog propagacijskog kanala na osnovi koherentnog pojasa Elektrotehnika
Bonković Mirjana 10.3.2000 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Inteligentno vođenje robota u prostoru vizualnom povratnom vezom Elektrotehnika
Braović Maja 9.12.2015 prof. dr.sc. Darko Stipaničev Segmentacija i klasifikacija neprozirnih i poluprozirnih regija na slikama prirodnog krajolika Računarstvo
Bugarić Marin 4.6.2013 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Protupožarni nadzorni sustav unaprijeđen geografskim informacijskim sustavom i na njemu utemeljenoj proširenoj stvarnosti Računarstvo
Cecić Mojmil 25.6.1999 Dr.sc. Vlasta Zanchi, red.prof. Modeliranje i identifikacija mehanizma ljudskog hoda Elektrotehnika
Cvetković Mario 2.12.2013 Prof. dr.sc. Dragan Poljak Metoda elektromagnetsko-toplinske dozimetrije ljudskog mozga izloženog poljima visokih frekvencija Elektrotehnika
Čavka Damir 7.7.2011 Dr.sc. Dragan Poljak, red.prof. Napredno numeričko modeliranje složenih tankožičanih struktura u elektromagnetizmu Elektrotehnika
Čić Maja 9.7.2012 Dr.sc. Mirjana Bonković, red.prof. Automatsko kvantificiranje EEG signala sna novorođenčadi i razvrstavanje po fazama spavanja Elektrotehnika
Čoko Duje 3.5.2013 Dr.sc. Ivan Marinović, izv.prof. Modeliranje impulsnog odziva ultra širokopojasnog propagacijskog kanala unutar prostorije pravokutnog tlocrta Elektrotehnika
Ćurak Ivan 10.4.2012 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Višeagentski sustav za optimizaciju procesa izrade vremenskog rasporeda Računarstvo
Despalatović Marin 24.4.2009 Dr.sc. Božo Terzić, izv.prof. Identifikacija parametara sinkronog hidrogeneratora na temelju mjerenja u pogonu Elektrotehnika
Doko Alen 27.9.2013 Dr.sc. Maja Štula, izv.prof. Pronalaženje rečenica korištenjem lokalnog konteksta rečenice i informacija na razini dokumenta Računarstvo
Dorić Vicko 2.2.2009 Dr. sc. Dragan Poljak, red. prof. Analiza elektromagnetske kompatibilnosti elektroenergetskih vodova u komunikacijskom režimu rada primjenom teorije antena Elektrotehnika
Dujmić Hrvoje 15.6.2001 Dr.sc. Nikola Rožić, red. prof. Vektorska kvantizacija s klasifikacijom rubova i primjena na inverzno polutoniranje Elektrotehnika
Džaja Barbara 22.1.2013 Dr.sc. Mirjana Bonković, red.prof. Vjerojatnosni model super rezolucijske slike u boji Elektrotehnika
Goić Ranko 11.7.2002 Dr.sc. Božo Udovičić, red.prof. Srednjoročno planiranje rada elektroenergetskog sustava temeljeno na dnevnom simulacijskom modelu Elektrotehnika
Jakovčević Toni 10.1.2011 Dr.sc. Darko Stipaničev, red. prof. Detekcija dima požara raslinja analizom slike dobivene u vidljivom dijelu spektra Računarstvo
Jakus Damir 9.11.2012 Dr.sc. Ranko Goić, izv.prof. Integracija vjetroelektrana u uvjetima ograničenog kapaciteta prijenosne mreže Elektrotehnika
Jolevski Danijel 13.3.2013 Dr.sc. Ozren Bego, doc. Prediktivno upravljanje dizaličnim sustavom s algoritmom smanjenja njihanja tereta Elektrotehnika
Jurić-Grgić Ivica 10.3.2008 Dr.sc Mate Kurtović, red. prof. Modeliranje elektromagnetskih pojava u elektroenergetskom sustavu tehnikom konačnih elemenata Elektrotehnika
Kapov Milutin 18.11.1999 Dr.sc. Marija Vrdoljak, izv.prof. Optimizacija nadzora gomilanja u mreži ATM Elektrotehnika
Karna Hrvoje 8.7.2016 Dr.sc. Sven Gotovac, red.prof. Modeliranje procjene napora razvoja programskog proizvoda primjenom metoda dubinske analize podataka Elektrotehnika
Kedžo Ivan 6.2.2013 Dr.sc. Julije Ožegović, red.prof. Unaprijeđeni protokoli nadmetanja s krugovima nadmetanja u distribuiranim bežičnim lokalnim mrežama Elektrotehnika
Kilić Tomislav 9.11.2001 Dr.sc. Stanko Milun, red. prof. Trofazni aktivni energetski filtar s prediktivnim određivanjem referentne struje Elektrotehnika
Kovač Nikša 6.12.2002 Dr.sc. Branislav Jajac, red.prof. Analiza dozvoljenih strujnih opteretivosti sustava energetskih kabela u nehomogenom rovu Elektrotehnika
Kovačević Darko 3.7.2012 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Modeliranje i vođenje procesa distribucije i prodaje tiska temeljeno na sklopovskoj realizaciji mreže inteligentnih agenata Elektrotehnika
Kraljević Goran 10.9.2012 Dr.sc. Sven Gotovac, red.prof. Modeliranje poslovnih procesa u telekomunikacijskim sustavima korištenjem metoda dubinske analize podataka Računarstvo
Kristić Ante 2.4.2014 Dr.sc. Julije Ožegović, red. prof. Unaprijeđeni modeli i algoritmi za upravljanje parametrima pristupa kod mreža s nadmetanjem za medij Elektrotehnika
Krstinić Damir 14.5.2008 Dr.sc. Ivan Slapničar, red. prof. Brza segmentacija slike metodom procjene gustoće Elektrotehnika
Kuzmanić Skelin Ana 4.7.2013 Dr.sc. Mirjana Bonković, red.prof. Adaptivno vizualno praćenje lica temeljeno na polu-inkrementalnom učenju Elektrotehnika
Lörinz Josip 16.7.2010 Dr.sc. Dinko Begušić, red.prof Optimizacija utroška energije bežičnih komunikacijskih mreža primjenom metoda matematičkog programiranja Elektrotehnika
Lovrić Dino 17.6.2013 Dr.sc. Slavko Vujević, red.prof. Tranzijentni elektromagnetski model uzemljivačkog sustava u horizontalno složenom višeslojnom sredstvu Elektrotehnika
Lucić Rino 16.9.1999 Dr.sc. Mate Kurtović, red.prof. Proračun prostiranja putnog vala u sustavu vodiča s raspodijeljenim i koncentriranim parametrima metodom konačnih elemenata Elektrotehnika
Majić Goran 25.8.2014 Dr.sc. Marin Despalatović, doc. Optimiranje trofaznog PWM usmjerivača s LCL filtrom s uračunatim nelinearnostima Elektrotehnika
Majstrović Goran 30.10.2007 Dr.sc. Vladimir Mikuličić, red. prof. Stohastička jakost elektroenergetske mreže u tržišnim uvjetima Elektrotehnika
Malešević Ljubomir 23.5.1994 Dr.sc. Slobodan Beroš, doc. Novi pristup koordiniranom vođenju sloga procesa i objekta Elektrotehnika
Mance Davor 29.5.2012 Dr.sc. Jadranka Marasović, red.prof. Razvoj elektroničkog sustava za očitavanje i pokretanje test mase inecijalnog senzora Lisa Elektrotehnika
Maras Josip 17.04.2014 Prof. dr. sc. Maja Štula Automating Reuse in Web Application Development Računarstvo
Marasović Ivan 11.5.2012 Dr.sc. Ivan Zulim Određivanje pojave proboja u sustavu kvantnih točaka simuliranjem i mjerenjem spektralne ovisnosti šuma Elektrotehnika
Marasović Jadranka 11.7.1997 Dr.sc. Juraj Božićević, red.prof. Koordinirano gibanje dvaju objekata povezanih s vremenski promjenljivim i prostorno raspodijeljenim teretom Elektrotehnika
Marasović Tea 12.12.2013 Dr.sc. Vladan Papić, red.prof. Razvoj i implementacija gestualnog sučelja korištenjem signala akcelerometra i metoda učenja daljinske metrike Elektrotehnika
Marinović Ivan 12.5.2005 Dr.sc. Igor Zanchi, red. prof. Model radijskog kanala unutar višekatne zgrade Elektrotehnika
Matić Petar 12.12.2014 Dr.sc. Ozren Bego, doc. Kratkoročno predviđanje hidrološkog dotoka pomoću umjetne neuronske mreže Elektrotehnika
Mazić Igor 24.9.2015 prof.dr.sc. Mirjana Bonković Prepoznavanje zvižduka u fonopneumogramima djece korištenjem algoritama strojnog učenja Elektrotehnika
Medić Ivan 12.11.1999 Dr.sc. Slavko Vujević, doc. Modeliranje uzemljivača s utjecajem izmjeničnog magnetskog polja Elektrotehnika
Milanović Željka 27.2.2015 Dr.sc. Ivan Zulim, red.prof. Modeliranje nukleacije i vodljivosti sustava s kvantnim točkama Elektrotehnika
Mitrović Ivica 12.11.2010 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Modeliranje društveno uvjerljivih inteligentnih programskih agenata Računarstvo
Mladenović Saša 11.1.2011 Dr.sc. Maja Štula, izv. prof. Interoperabilnost u hijerarhijskim i heterogenim sustavima Računarstvo
Modrić Tonći 5.5.2014 Dr.sc. Slavko Vujević, red.prof. Unaprijeđeni numerički izračun elektromagnetskog polja elektroenergetskih vodova i postrojenja Elektrotehnika
Mudnić Eugen 16.7.2007 Dr.sc. Sven Gotovac, red.prof. Simulacija i optimizacija obrade podataka ALICE eksperimenta Elektrotehnika
Musić Josip 28.4.2010 Dr.sc. Mojmil Cecić, red.prof. Estimacija pokreta glave s ciljem poboljšanja međudjelovanja čovjeka i računala uporabom stohastičkih iterativnih algoritama Elektrotehnika
Ožegović Julije 27.2.1998 Dr.sc. Nikola Rožić, doc. Optimalni algoritmi kontrole toka u heterogenim mrežama Elektrotehnika
Panjkota Ante 24.9.2015 izv.prof.dr.sc. Tamara Grujić Metode sjenastog klasteriranja za nebalansirane skupove podataka Elektrotehnika
Papić Vladan 12.2.2002 Dr.sc. Vlasta Zanchi, red. prof Ekspertni sustav za vrednovanje kinematike ljudskog hoda temeljen na prepoznavanju lika Elektrotehnika
Pekić Vesna 6.2.2013 Dr.sc. Julije Ožegović, red.prof. Razvoj modela i algoritama povezivanja kontrole toka na pristupnoj i glavnoj mreži interneta Elektrotehnika
Perković Toni 3.4.2013 Dr.sc Mario Čagalj, izv.prof. Autentifikacijski mehanizmi usmjereni korisniku u interakcijama korisnika s uređajem i uređaja s uređajem Računarstvo
Petrović Goran 24.3.2006 Dr.sc. Martin Jadrić, red. prof. Rano otkrivanje kvarova kaveznog asinkronog motora analizom napona zvjezdišta Elektrotehnika
Pleština Vladimir 5.2.2013 Dr.sc. Vladan Papić, red.prof. Praćenje igrača u timskim sportovima fuzijom dinamičkih i statičkih podataka iz baze znanja Računarstvo
Poljak Dragan 30.9.1996 Dr.sc. Vesna Roje, izv.prof. Tranzijentni odziv žičanih antena u prisutnosti konačno vodljivog poluprostora Elektrotehnika
Radić Joško 14.7.2009 Dr.sc. Nikola Rožić, red.prof. Potiskivanje impulsnog šuma u komunikacijskim sustavima s više podnositelja Elektrotehnika
Radoš Ivan 12.7.2012 Dr.sc. Dinko Begušić, red.prof. Raspoloživost samooporavljivih prstenastih mreža temeljenih na multipleksiranju s valnom podjelom Elektrotehnika
Rončević Toma 16.1.2014 Dr.sc. Darko Stipaničev, red. prof. Neparametarska klasifikacija objekata na slici upotrebom konteksta Računarstvo
Russo Mladen 29.6.2010 Dr.sc. Nikola Rožić, red. prof. Prepoznavanje govora temeljeno na biofizičkom modelu pužnice Elektrotehnika
Sarajčev Petar 15.4.2008 Dr.sc. Slavko Vujević, red.prof. Elektromagnetski model sustava vodiča u višeslojnom sredstvu Elektrotehnika
Senić Damir 27.8.2014 Dr.sc. Antonio Šarolić, izv.prof. Apsorpcija elektromagnetskog vala u disipativnim objektima unutar reverberacijskih okruženja s primjenom na izloženost ljudi i na bežične komunikacije Elektrotehnika
Stančić Ivo 30.11.2012 Dr.sc. Tamara Grujić, izv.prof. Sustav za mjerenje i vrednovanje antropometrijskih parametara i kinematike ljudskog kretanja Elektrotehnika
Stankov Slavomir 18.4.1997 Dr.sc. Juraj Božićević, red.prof. Izomorfni model sustava kao osnova računalom poduprtog poučavanja načela vođenja Elektrotehnika
Stella Maja 20.5.2011 Dr.sc. Dinko Begušić, red.prof. Određivanje položaja na temelju otisaka heterogene bežične mreže Elektrotehnika
Sutlović Elis 10.5.2001 Dr.sc. Matislav Majstrović, red.prof. Optimiranje višenamjenskog korištenja sezonskih akumulacijskih bazena u elektroenergetskom sustavu sa znatnim udjelom hidroenergije Elektrotehnika
Šarić Matko 13.10.2010 Dr.sc. Hrvoje Dujmić, doc. Izdvajanje tekstualne informacije iz scene primjenom modificirane cilindrične udaljenosti Elektrotehnika
Šerić Liljana 6.10.2010 Dr.sc. Darko Stipaničev, red.prof. Inteligencija okoliša temeljena na agentskim opserverskim mrežama Elektrotehnika
Šesnić Silvestar 4.11.2010 Dr.sc. Dragan Poljak, red.prof. Analitičko modeliranje tranzijentnog odziva horizontalno ukopane žice u konačno vodljivom poluprostoru Elektrotehnika
Škiljo Maja 19.5.2014 Dr.sc. Zoran Blažević, izv.prof. Optimizacija parametara radijskog kanala sustava bežičnog prijenosa energije Elektrotehnika
Šoda Joško 11.6.2010 Dr.sc. Slobodan Marko Beroš, red. prof. Otkrivanje diskontinuiteta u signalu vibracija valićnom transformacijom Elektrotehnika
Šolić Petar 4.6.2014 Dr.sc. Nikola Rožić, prof.emer. Povećanje propusnosti u sustavima radiofrekvencijske identifikacije s velikim brojem odzivnika Računarstvo
Štula Maja 6.5.2005 Dr.sc. Darko Stipaničev, red. prof. Neizrazite spoznajne mape temeljene na agentskoj tehnologiji Elektrotehnika
Terzić Božo 25.11.1998 Dr.sc. Martin Jadrić, red.prof. Estimiranje brzine i položaja rotora elektronički komutiranog motora Elektrotehnika
Ukić Nenad 22.7.2016 Dr.sc. Ljiljana Šerić, doc. Mjere složenosti xtUML modela i utjecaj njihove distribucije na razumljivost Računarstvo
Vasilj Josip 24.7.2014 izv.prof.dr.sc. Ranko Goić Utjecaj stohastičkih izvora energije na optimalan pogon elektroenergetskog sustava Elektrotehnika
Vicković Linda 18.7.2007 Dr.sc. Sven Gotovac, red. prof. Upravljanje i optimizacija trajne pohrane podataka u ALICE eksperimentu Elektrotehnika
Vujević Slavko 14.7.1994 Dr.sc. Mate Kurtović, red.prof. Kombinirani postupak proračuna uzemljivača u krševitom tlu Elektrotehnika
Vujović Igor 19.10.2011 Dr.sc. Slobodan Beroš, red.prof. Potiskivanje utjecaja promjena osvijetljenosti kod otkrivanja kretnji pomoću valićne transformacije Elektrotehnika
Vukadinović Dinko 27.10.2005 Dr.sc. Mate Smajo, izv.prof Procjena brzine vrtnje vektorski upravljanog asinkronog motora primjenom neuronske mreže Elektrotehnika
Vukšić Marko 26.2.2004 Dr.sc. Slobodan Beroš, izv.prof. Analiza i modeliranje punovalnog ZVS ispravljača E-klase Elektrotehnika
Zulim Ivana 30.4.2015 Dr.sc. Dragan Poljak, red. prof. Antenski model mijelinskog živčanog vlakna Elektrotehnika
Živković Zlatko 26.8.2014 Dr.sc. Antonio Šarolić, izv.prof. Neurofiziološki efekt elektrostimulacije i mjerenje elektromagnetskog polja proizvoljnog valnog oblika Elektrotehnika

   

   

Radovi sa smjera Strojarstvo


PREZIME IME DATUM MENTOR NAZIV RADA ZNANSTVENO POLJE
Bezmalinović Dario 5.3.2015 Dr.sc. Frano Barbir, red.prof. Analiza i primjena razlikovnih polarizacijskih krivulja za procjenu degradacije membranskih gorivnih članaka Strojarstvo
Bilić Boženko 30.6.2000 Dr.sc. Ivica Veža, red.prof. Optimiranje toka materijala u sustavu automatizirano vođenih vozila Strojarstvo
Bugarin Miro 27.7.2012 Dr.sc. Želko Domazet, red.prof. Razvoj i evaluacija aluminijske konstrukcije interaktivne ovojnice s obzirom na energetsku učinkovitost Strojarstvo
Celent Luka 25.7.2014 prof.dr.sc. Dražen Bajić Implementacija hlađenja komprimiranim hladnim zrakom korištenjem vrtložne cijevi u postupku glodanja Strojarstvo
Cvitanić Vedrana 19.5.2006 Dr.sc. Željan Lozina, red.prof. Anizotropni elasto-plastični model aluminijskih legura temeljen na nepridruženom pravilu tečenja Strojarstvo
Čagalj Antun 2.6.2008 Dr.sc. Ivica Veža, red. prof. Prilog modeliranju organizacijsko-tehnološke strukture suvremenog brodogradilišta Strojarstvo
Čučić Vladislav 4.9.2012 Dr.sc. Željan Lozina, red. prof. Doprinos metodama identifikacije mehaničkih sustava u vremenskom području Strojarstvo
Ćurković Milan 24.7.2014 prof.dr.sc. Damir Vučina Parametrizacija 3d objekata za numeričku analizu i optimizaciju oblika i topologije Temeljne teh. znanosti
Đukić Predrag 12.7.2012 Dr.sc. Jani Barle, red.prof. Razvoj metode reduciranog ispitivanja vjetrom opterećenih stupčastih konstrukcija Strojarstvo
Garafulić Endri 12.12.2013 Dr.sc. Lovre Krstulović Opara, red. prof. Detekcija i procjena oštećenja kompozitnih struktura primjenom aktivne metode infracrvene termografije Strojarstvo
Gjeldum Nikola 25.2.2011 Dr.sc. Ivica Veža, red.prof. Oblikovanje odzivnih veličina obrade rotacijskih elementa elektroerozijom Strojarstvo
Grubić Tonći 5.3.2010 Dr.sc. Ivica Veža, red.prof. Generički model poslovnih procesa dobavljačkog lanca Strojarstvo
Jozić Sonja 15.2.2012 Dr.sc. Dražen Bajić, red.prof. Višeparametarsko modeliranje i optimiranje tvrdog glodanja Strojarstvo
Jurić Zdeslav 23.2.2010 Dr.sc. Neven Ninić, red.prof. Radna sposobnost i rastezanje toplog vlažnog zraka u atmosferi Strojarstvo
Jurjević Mate 24.7.2009 Dr.sc. Boženko Bilić, red.prof. Simulacijsko modeliranje pouzdanosti tehničkog sustava primjenom sustavne dinamike Strojarstvo
Karišik Edin 6.9.2012 Dr.sc. Željan Lozina, red. prof. Modeliranje propusnosti polimernih pjena u uvjetima deformacije Strojarstvo
Klarin Branko 3.12.2004 Dr.sc. Liljana Pilić-Rabadan, red.prof Analiza povećanja učinkovitosti i izbor aeroprofila za manje vjetroturbine Strojarstvo
Kostović Dar 27.2.2009 Dr.sc. Igor Duplančić, red.prof. Modeliranje ponašanja alata kod toplog istiskivanja punih aluminijskih profila Strojarstvo
Lela Branimir 16.7.2010 Dr.sc. Igor Duplančić, red.prof. Predviđanje parametara upravljanja proizvodnih procesa analizom funkcijskih podataka Strojarstvo
Lukša Francisko 25.2.2013 Dr.sc. Željko Domazet, red.prof. Metodologija optimalnog konstruiranja kalibriranih valjaka obzirom na dinamičku izdržljivost Strojarstvo
Magazinović Gojko 14.3.2002 Dr.sc. Damir Vučina, izv.prof. Povećanje djelotvornosti optimiranja strojarskih konstrukcija pojasnim aproksimacijama cilja i ograničenja Strojarstvo
Matić Tomislav 17.11.2003 Dr.sc. Želko Domazet, red.prof. Definicija ulaznog naprezanja pri procjeni pogonske čvrstoće zavarenih aluminijskih konstrukcija Strojarstvo
Matoković Ado 27.4.2012 Dr.sc. Radoslav Pavazza, red.prof. Savijanje i uvijanje štapova otvorenog tankostjenog presjeka s utjecajem smicanja Strojarstvo
Mladineo Marko 28.10.2014 Dr.sc. Ivica Veža, red. prof. Fenomenološki pristup oblikovanju proizvodnih mreža Temeljne teh. znanosti
Nižetić Sandro 12.2.2009 Dr. sc. Neven Ninić, red. prof. Termodinamički model prizemne koncentracije eksergije toplog vlažnog zraka Strojarstvo
Pehnec Igor 29.4.2013 Dr.sc. Damir Vučina, red.prof. Doprinos optimiranju oblika i topologije primjenom level set metode i parametrizacije Temeljne teh. znanosti
Plazibat Bože 1.4.2011 Dr.sc. Radoslav Pavazza, red.prof. Utjecaj distorzije poprečnog presjeka na uvijanje tankostjenih štapova otvorenog i zatvoreno-otvorenog presjeka Strojarstvo
Podrug Srđan 27.9.2004 Dr.sc. Damir Jelaska, red.prof. Prilog problematici integriteta zupčanika s obzirom na čvrstoću korijena zuba Strojarstvo
Sedlar Damir 25.11.2009 Dr.sc. Željan Lozina, red.prof. Doprinos eksperimentalnoj modalnoj analizi u detekciji strukturnih promjena i metodama temeljenim na ostatku sile Strojarstvo
Šušnjar Marko 10.7.2012 Dr.sc. Želko Domazet, red.prof. Razvoj prediktivne metode određivanja pogonske čvrstoće materijala Strojarstvo
Tolj Ivan 15.2.2012 Dr.sc. Frano Barbir, red.prof. Izbor temperaturnog polja u cilju poboljšanja radnih značajki membranskog gorivnog članka Strojarstvo
Tomac Ivan 19.4.2013 Dr.sc. Željan Lozina, red.prof. Detekcija modalnih parametara konstrukcija primjenom valne transformacije Temeljne teh. znanosti
Vlak Frane 13.1.2006 Dr.sc. Igor Duplančić, red.prof. Inverzna analiza kontaktnog trenja u postupcima obrade metala deformiranjem Strojarstvo
Vukasović Marko 27.11.2014 Dr.sc. Radoslav Pavazza, red. prof. Savijanje i uvijanje tankostjenih kompozitnih štapova otvorenog poprečnog presjeka Temeljne teh. znanosti
Živković Dražen 4.11.1999 Dr.sc. Boris Anzulović, red.prof. Utjecaj toplinskih pukotina i kugličarenja na dinamičku izdržljivost zavarenih aluminijskih konstrukcija Strojarstvo
Zadnji puta izmijenjeno: Ponedjeljak, 19 Rujan 2016, 07:40